Facebook

Kapelan szpitala

  • Funkcję kapelana obecnie pełni Ks. Grzegorz Kwitek

Telefon kontaktowy do Ks. Grzegorza
882 524 868

  • Do 31 sierpnia 2014 roku przez okres 30 lat kapelanem szpitala był: Ks. Krzysztof Pacześniak. Dziękujemy mu bardzo za wieloletnią posługę.
  • Od 31 sierpnia 2014 roku kapelanem szpitala został: Ks. Jan Wosiewicz.
  • Od 31 sierpnia 2014 roku do 17 sierpnia 2019 roku zastępował kapelana Ks. Jacek Michno. Bóg zapłać!
  • Od 17 sierpnia 2019 roku do 16 maja 2023 roku  zastępował kapelana Ks. Michał Kozak. Bóg zapłać!
  • Od 17 maja 2023 roku funkcję kapelana pełnią wspólnie: Ks. Jan Wosiewicz i Ks. Grzegorz Kwitek.
  • Od 15 stycznia 2024 roku funkcję samodzielnego kapelana objął Ks. Grzegorz Kwitek. Księdzu Janowi dziękujemy za wieloletnią posługę, a także za troskę o pacjentów i personel szpitala