Facebook

Grupy i wspólnoty

Wspólnota Przenajdroższej Krwi Chrystusa

WKC w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego. Wspólnota, która zaczęła się na Zachodzie jako Bractwo, znalazła w Polsce żyzną ziemię i rozwinęła się w ruch odnowy Kościoła. Sytuacja ukrycia, w jakiej wówczas musiała tam wzrastać Wspólnota, sprzyjała realizacji i rozwojowi w duchu Soboru pierwotnego planu Założycieli co do współpracy pomiędzy kapłanami, braćmi, siostrami i świeckimi. Na początku współpraca ta dokonywała się z Siostrami Adoratorkami Krwi Chrystusa (ASC)

Pierwsze publiczne spotkanie odbyło się w kościele św. Marcina we Wrocławiu 20.12.1981 r. z inicjatywy ks. Winfrieda Wermtera CPPS.

Przy naszym kościele Wspólnota działa już od blisko roku. Prowadzi cotygodniowe modlitwy w każdy piątek, oraz poszerza swoją duchowość w każdy tzreci piątek miesiąca podczas spotkania formacyjnego

Więcej na http://www.odkupieni.pl/

Bractwo ratowania dusz przed wiecznym potępieniem

23 września 2018 r. przy Kaplicy św. Maksymiliana powstała grupa Bractwa, która w każdy wtorek w sposób szczególny poleca dusze zmierzające ku wiecznej zagładzie. Nasza grupa także w ostatni wtorek miesiąca przeżywa także formacyjne spotkanie.

Działalność Bractwa jest aprobowana przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Bractwo funkcjonuje w strukturach Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Bractwo działa na terenie Archidiecezji Przemyskiej, ale mogą się do niego włączyć także wierni z innych diecezji.

W Bractwie modlimy się o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. W tej intencji ofiarujemy także swoje cierpienie. Niezwykle ważną częścią posłannictwa Bractwa jest także przypominanie o wieczności i tematach z nią związanych.

Więcej na http://ratujmydusze.przemyska.pl/