Facebook

Niedziela Zmartwychwstania

Niech
Zmartwychwstały Chrystus
rozproszy wszystkie ciemności
Waszych serc i umysłów,
niech umocni w Was nadzieję,
że On cały czas jest blisko,
niech pomoże odkrywać to
co najważniejsze w sercu,
życiu i wierze.

 

z darem wdzięczności, modlitwy i pamięci
wszystkim uczęszczającym
do Kaplicy Św. Maksymiliana w Sanoku,
Rodzinom i Gościom
życzy
ks. Michał Kozak