Facebook

Rozpoczete prace przy budowie pomnika

Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika poświęconego ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych w 80 rocznice męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. W sobotnie przedpołudnie spora grupa mężczyzn wykarczowała cały teren placu pod pomnik, uporządkowała i zasadziła kilkadziesiąt krzewów. Kolejnym etapem będzie przygotowanie wykopów na pomnik i alejki spacerowe. Już teraz za wszelką pomoc wielkie BÓG ZAPŁAĆ!

Poświęcenie pomnika planowane jest na 15 sierpnia tego roku na dzień Odpustu i Pikniku Rodzinnego.