Facebook

Dzień Myśli Braterskiej

W niedzielny wieczór 21 lutego 2021 roku, na plebańskim podwórzu zapłonęło ognisko, przy którym zasiedli harcerze Hufca Ziemi Sanockiej. Rozpoczęli oczywiście w Kaplicy, gdzie podczas wspólnej Mszy Świętej zawierzali siebie i swoją działalność Panu Bogu. Wszystko to oczywiście z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który uroczyście obchodzony jest w środowisku harcerskim od 1926 roku. Była to także okazja aby spojrzeć na postać bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – ksiądz, podharcmistrz, harcerz Związku Harcerstwa Polskiego i jego patron. W tym trudnym czasie ograniczeń była to piękna okazja aby pobyć ze sobą.

W myśl bł. Wincentego życzmy sobie tego o czym marzył podharcmistrz: „Muszę sobie wyrobić silny charakter, wolę nieugiętą. Będę uparty, tak uparty, jak byli święci. Muszę dążyć do cząstki świętości, być dobrym chrześcijaninem”.

Czuwaj!