Facebook

Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. Krzysztofa Pacześniaka

Piękny to czas kiedy po 50 latach życia kapłańskiego można podziękować za każdą chwilę. Ksiądz Krzysztof Pacześniak z 50 lat powołania 37 spędził w Sanoku. Nie mogło więc w tym wyjątkowym roku dziękczynienia także za 35 lat funkcjonowania Kaplicy św. Maksymiliana, nie podziękować wspólnie za posługę na rzecz Kaplicy. 16 sierpnia w dzień odpustu dziękowaliśmy Panu Bogu za posługę ks. Kanonika. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jubilat homilię zaś wygłosił ks. prał. Andrzej Skiba. Obecny był także ks. Konrad Dyrda – Rektor WSD w Przemyślu. Po uroczystej Mszy świętej i życzeniach, wszyscy uczestnicy udali się na obiad z Jubilatem do plebańskiego ogrodu.

Złoty Jubileusz Kapłaństwa – ks. Prał. Andrzej Skiba – homilia

Złoty Jubileusz Kapłaństwa – ks. Krzysztof Pacześniak – podziękowania

fot. W. Pityński