Facebook

„Odszukać skarb” – XVII Niedziela Zwykła [audio]

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». 

Tak bardzo wiele spraw nas przytłacza. Często jesteśmy jak wypalone ognisko przykryte grubą warstwą popiołu. A wystarczy dmuchnąć, aby odkryć jeszcze tlącą się iskrę i na nowo rozpalić największy skarb…

XVII Niedziela Zwykła – homilia – ks. Michał Kozak